Activiteiten: Wandeling bij het contourenkerkje van Witmarsum, het schuilkerkje in Pingjum Woensdag 27 september

Aanvang: 10 uur (start 9.15 Menniste Wurkpleats (Kerkstraat 36, heerenveen) meerijden kan geregeld worden

Wanneer: Woensdag 27 september 2023

info:jgkoers@telfort.nl