Preken

Preken

22 oktober 2023, 14:30 uur
Afscheidsdienst van ds. Pieter Bouwes Post wegens emeritaat
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Thema: Denk vanuit de liefde ‘.

24 september 2023, 10:00 uur
Oecumenische Vredesdienst
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Gebouw Apostolische Genootschap Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Thema: Een mantel van liefde n.a.v. Marcus 5;25-35 ‘.

10 september 2023, 10:00 uur
Startzondag over Burgerschap. Efeziërs 2:11-20
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Startzondag over burgerschap. Efeziërs 2:11-20. ‘.

27 augustus 2023, 10:00 uur
Kerkdienst “Troost als licht in donkere tijden”
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Troost als licht in donkere tijden’.

6 augustus 2023, 10:00 uur
Hagepreek
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Aengwirderweg 318 Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Thema: ‘De dorsvloeren zullen weer vol liggen met graan’.

2 juli 2023, 10:00 uur
Keti Koti (160 jaar afschaffing slavernij)
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Aengwirderweg 318 Tjalleberd
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
‘Keti koti en Paulus’s brief aan Filémon’.

9 april 2023, 10:00 uur
Pasen
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Waardigheid is in de opstanding blijven

6 april 2023, 19:30 uur
Witte Donderdag, Laatste Avondmaal
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Kerkstraat 36 Heerenveen, doopsgezinde kerk
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Met het avondmaal begint het Paasfeest. Vanavond gaat het over binnen of  buiten de gemeenschap staan. Het meest dramatische verhaal dat daarover gaat is wel dat van Judas. Wat is er met hem gebeurd dat hij zich tot joodse torajongen ontwikkelde als een verrader?19 maart 2023, 10:00 uur

19 maart 2023, 10:00 uur
Trek weg naar het land dat Ik je wijzen zal, doopdienst, wees welkom
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Bijzonderheden
Op deze dag is er een doopdienst van iemand die graag lid wil worden van deze gemeente. Omdat doopsgezinden mensen een vrijwilligersdoop kennen, wordt deze persoon op haar eigen geschreven belijdenis gedoopt. Met water uit de rivier de Jordaan.   Uitzending gemist? Kijk via Youtube, zoekbalk: dgkerkheerenveen 

5 maart 2023, 10:00 uur
Werom nei de fleispotten fan Egypte?
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd, Aengwirderweg 318
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Yn dizze 40dagetiid giet it om de besinning op ús libben yn de woestyn. Woestyn wol sizze ûnherberchsumens: wolle wy wer werom, of sette wy troch nei it beloofde lân? Wy sette it ferhaal fan Numeri11:1-15 yn de hjoeddeiske tiid.

19 februari 2023, 10:00 uur
Kerkdienst, Kaïn en Abel door de ogen van Elie Wiesel
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
    Dienst gemist? Kijk via Youtube, zoekbalk: dgkerkheerenveen

5 februari 2023, 10:00 uur
Voorzienigheid
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Tjalleberd, Aengwirderweg 318
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Als wij vastlopen, is daarmee dan voorgoed een weg afgesloten? Voorzienigheid als woord komt in de bijbel niet voor, maar wel situaties die daarop slaan. Wij hebben het over God die ons voorziet van alternatieven. Want wie hem gelooft, ziet kansen uit impasses.

15 januari 2023, 10:00 uur
De troost van Gods almacht
Voorganger: ds. Pieter Post
Waar: Kerkstraat 36 Heerenveen
Preek: Lees verder
Bijzonderheden
Gods almacht roept weerstand op. Heeft Hij werkelijk alles in de hand? Hoe kan zijn almacht dan een troost zijn?