Informatie predikant

Informatie predikant

Mijn naam is Pieter Post en ik werd geboren in 1958 te Oudebildtzijl. In 2016 werd ik aangesteld als predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Dit is mijn negende geloofsgemeenschap sinds mijn aanvang in 1985. Tussendoor werkte ik als docent en promovendus aan het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit. Ik ben theologie gaan studeren, omdat patiënten in het ziekenhuis waar ik eerst als verpleegkundige werkte, me vragen gingen stellen over zingeving en doodgaan. Ik voelde me gaandeweg steeds meer een pastoraal werker. De theologiestudie bracht me veel. Persoonlijk omdat mijn geloof in de verhalen van de bijbel erdoor versterkt werd. En dat had ik nodig om bijbelkringen, leerhuizen, diensten en persoonlijke gesprekken te leiden. Het is fijn mensen hoop en vertrouwen mee te geven. Ik heb gezien dat mensen tot bloei zijn gekomen. Dat had niet zonder de gemeente als geloofsgemeenschap gekund.