Dopers Leerhuis 2023-2024

Dopers Leerhuis 2023-2024

Het Dopers Leerhuis speelt in op maatschappelijke, biografische, (kunst-)historische, bijbelse en theologische thema’s. Het is bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden, vrienden en niet-kerkelijken die zich willen verdiepen in thema’s die niet of nauwelijks de pers halen. Iedereen is welkom in de doorgaans gemoedelijke omgeving. Nieuwe inzichten verrijken.

Ter inleiding
Hoop
In het nieuwe seizoen 2023-2024 is er voor het thema Hoop gekozen. Daarover valt op alle vlakken van het leven wel iets te zeggen. Wat betekent hoop in de Bijbel? Wat zegt dat over het pacifisme in oorlogstijd? En hoe ga je met hoop om als je op missie bent in Afghanistan? Is er een verband met de les van Bram Grandia te leggen? Wat zegt zending over hoop? En waar putten jongeren hoop uit? Vinden zij hoop in de kerk oftewel in het gemeente-zijn?
Behalve emeritus doopsgezinde predikant Johannes van der Meer, zijn de emeritus hervormde predikant en jarenlang actief voor Kerk en Vrede ds. Bram Grandia; de gereformeerde vlootpredikant (tegenwoordig PKN) ds. Fred Omvlee; en de doopsgezinde predikanten Marijn Vermet en Nick Everts nieuwe gezichten. Wij heten hen van harte welkom.
De lessen die zij verzorgen zijn interactief.
Opgave vóor 1 september 2023
Opgeven bij Pieter Post: pbpost1958@gmail.com (vanaf november 2023 overigens emeritus predikant). Graag voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
Digitaal is deze brochure te downloaden via www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
Wilt u een los verkrijgbaar boekje dan vragen wij €1,00 per boekje.
Adres en contactgegevens
Het Dopers Leerhuis wordt gehouden in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd
Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen
Telefoon: 0513-623163
Of via info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
Mocht u met de auto komen, dan kunt aan de Kerkstraat terecht in een parkeergarage. En vanaf het bus- en NS-station is het ongeveer 15 minuten wandelen.
Dit seizoen was een overleg met Dik Bolkestein en Johannes van der Meer.
Pieter Post.