De Nieuwe Band

De Nieuwe Band

Deze verschijnt 8 x per jaar.
De abonnementsprijs is voor leden van onze gemeente €15,00 per jaar. Voor de adressen waar de nieuwe band per post wordt bezorgd, zijn de kosten €30,00 per jaar.
Eénmaal per jaar ontvangt u een verzoek tot betaling.

Abonnementen en adreswijziging
Broer Veenstra
Burgemeester Falkenaweg 30
8442 LD Heerenveen
e-mail b.veenstra16@chello.nl


Redactie
Astrid Werumeus Buning
Noordeinde 17
8428 HL Fochteloo
0516-588310

Pieter Post
Tormentil 58
8445 RG Heerenveen
0513-785542


Kopij De Nieuwe Band
Bij voorkeur naar gemeenteblad@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl

of per post naar

Blauwmaad 39, 8431 VA Oosterwolde