Kring Oosterwolde e.o.

Kring Oosterwolde e.o.

De vroegere doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen bestreek de Zuidoosthoek van Friesland tot aan de Drentse grens. Voor doopsgzinden op het voeteneinde waren de afstanden naar Gorredijk te groot om echt aan het gemeenteleven deel te kunnen nemen. Daarom werd in 1946 de kring Oosterwolde en omstreken opgericht, die een zelfstandig onderdeel binnen de gemeente werd en eigen activiteiten organiseerde. Nu de gemeente is opgegaan in de gemeente Heerenveen en Tjalleberd, is ook de kring van harte meegegaan naar het nieuwe thuis.

Kring Oosterwolde heeft een informele structuur. Ook doopsgezinden uit andere gemeenten zoals Bovenknijpe, Wolvega of Buitenpost zijn lid, evenals een enkele agnost. De kring is onderdeel van de gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Leden en vrienden zijn dan ook welkom bij al onze activiteiten.


Hoe vaak bijeen?
De kringleden komen in principe 9 keer per jaar bijeen bij een van de leden thuis. Aanvang: 19:45 uur. De data worden in het gemeenteblad de nieuwe band vermeld.

Bijzondere activiteiten?
In mei zoeken we een inspirerende plek buiten ons rayon. En in de aanloop naar kerstmis hebben we in december een gezamenlijke maaltijd.

Op andere avonden komen onderwerpen aan de orde die altijd een relatie hebben met ons religieuze uitgangspunt.

Contactpersonen:
Wie eens een avond wil bezoeken, wordt hierbij uitgenodigd om contact op te nemen met Astrid Werumeus Buning of Kees Timmerman: 0516-588310 (het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd).