Vrienden/broederkring Heerenveen-Tjalleberd

Vrienden/broederkring Heerenveen-Tjalleberd

De Vrienden-broederkring Heerenveen- Tjalleberd is in 2011 ontstaan door een fusie tussen de bestaande broeder- en vriendenkring. De broeder-vriendenkring bestaat uit ongeveer 16 leden. Leeftijd speelt geen rol.

In het winterseizoen, van oktober tot mei, komt men op de derde woensdagmiddag van de maand bij elkaar om 14:00 uur in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde kerk. Het geloof (in hele ruime zin) speelt een rode draad door het hele programma. De middagen worden georganiseerd door de leden zelf. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd. Het programma wordt door de leden gezamenlijk opgesteld in september. Dan is er ook een startdag. 

Contact persoon is: komt nog