Gespreksgroep ’40-65′

Gespreksgroep ’40-65′

Er is een grote groep leden en vrienden van deze leeftijd. Je hoeft van de gemeente niet lid te zijn om hieraan mee te doen. De meesten zitten in het arbeidsproces. En dat maakt dat er raakvlakken zijn met vragen en ontwikkelingen in de samenleving. Wat merken we van een veranderende samenleving? Wat is de plaats van geloven daarin? En hoe lekker zijn de broodjes en de soep waar we per toerbeurt voor zorgen? Eén keer per zes weken komt deze groep, onder leiding van iemand uit de groep, bijeen. De thema’s ‘Twijfel’ en ‘Vertrouwen’, maar ook hoe men aankijkt tegen de gemeente van de toekomst leverde boeiende gespreksstof op. Soms raakt de groep niet uitgesproken. De bijeenkomsten zijn op de zondagmiddag van 17:00-19:00 uur. Heb je interesse? Stuur een mail aan: info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl