Pastorale bezoekersgroep

Pastorale bezoekersgroep

De groep wordt gevormd door de zusters en broeders. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer voor een inhoudelijk programma, om zo goed mogelijk uitgerust de taken in de gemeente te kunnen uitvoeren, en twee keer om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Het omzien naar elkaar

  • broeders en zusters die een vaste bezoeker hadden houden deze en mocht u er prijs op stellen om een vaste bezoeker te krijgen dan kan dat natuurlijk altijd.
  • De bezoekers- en bellijstjes waarmee de pastorale werkgroep werkte blijft zodat er met alle leden en vrienden contact wordt onderhouden.

Ook voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met het pastorale team.

Pastorale bezoekersgroep, Pastoraal team, zr. Jantsje Huizinga