Wijken en wijkbijeenkomsten

Wijken en wijkbijeenkomsten

De gemeente is verdeeld in tien wijken, waarbij iedere wijk een contactpersoon heeft. De contactpersoon is een schakel tussen predikant/ pastoraal werker, Klein Beraad  en de mensen in de wijk.

Het is belangrijk dat bijzonderheden zoals ziekte, ziekenhuisopname of een overlijden worden doorgegeven.

Er zullen ook dit seizoen weer twee bijeenkomsten zijn en wel in het voorjaar en in het najaar. Een aantal wijken wordt dan gecombineerd. De wijkbijeenkomsten vinden plaats in de Menniste Wurkpleats aan de Kerkstraat 36 te Heerenveen. Eén bijeenkomst vindt in de Vermaning van Tjalleberd plaats. Er is een ochtend , middag en avond wijk, zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen.

Bent u geen lid, maar wilt u de leden en vrienden leren kennen? Dan zijn deze wijkbijeenkomsten heel geschikt om kennis te maken. Weet u dan ook van harte welkom en bel een wijkhoofd op om te zeggen dat u aanwezig wilt zijn. 

Alle data en thema worden in het gemeenteblad de nieuwe bandvermeld. In het najaar is dat meestal in de maand oktober/november. En in het voorjaar in maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zr. Marjan v.d. Meulen, telefoon 0513-610946, mail: gerrit.vander.meulen@chello.nl.