Kleinkoor

Kleinkoor

Het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd is opgericht in 2012 en bestaat uit 5 tot 6 leden. Het koor fungeert als cantorij en werkt zodanig mee aan plusminus 8 diensten gedurende het winterseizoen. Maar ook op Goede Vrijdag en met Pasen laat het zich horen.

Het repertoire is divers: naast liederen uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013) die in wisselzang met de gemeente worden gezongen, worden er onder andere koralen van Bach gezongen, delen uit de Deutsche Messe van Schubert, het ‘Ave Verum’  van Mozart, het ‘Notre Père’ van Duruflé, en psalm 84 als Anglicaanse Chant. Met enige regelmaat worden er nieuwe stukken toegevoegd en ondersteunt het Kleinkoor bij het zingen van nieuwe liederen.

Dirigent: Johan G. Koers: jgkoers@telfort.nl; 0513-636333

Locatie: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen